Omgevingsvisie

Heerlijk
Hillegom

Duurzame (proef)tuin van Holland

Samen maken we Hillegom mooier

De gemeente Hillegom heeft een rijke geschiedenis, die zich uit in een historisch hart en een zeer gevarieerd landschap. Toeristen van over de hele wereld komen zich hier vergapen aan de bloeiende bollenvelden. Maar ook de economie floreert, alle woonmilieus zijn er te vinden en Hillegom beschikt over goede ov-verbindingen. Kortom, Hillegom is een heerlijke plek om te wonen, te werken en te ontspannen in een unieke omgeving. Dat is een grote kwaliteit en die we koesteren.

Gemeente Hillegom wil met inwoners, ondernemers en andere partners Hillegom koesteren. Met elkaar optrekken en initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit is een nieuwe manier van denken en doen. De omgevingsvisie Hillegom is hier een van de eerste stappen in. In deze visie worden de verschillende belangen vanuit landschap, het dorp, recreatie en toerisme, de agrarische sector en de gemeenschap samengesmolten tot een ontwikkelrichting voor de lange termijn.

Met de Omgevingsvisie als kompas wil de gemeente, samen met inwoners en ondernemers, doelen bereiken op het gebied van duurzaamheid, bijvoorbeeld. Initiatieven die niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit van het deelgebied, maar ook aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving.

Zes deelgebieden

In de omgevingsvisie is Hillegom verdeeld in zes deelgebieden met elk een eigen karakter en sfeer.

Pilotcase Julianapark

Samen ontdekken wat de mogelijkheden zijn

Stichting Julianapark, voortgekomen uit bewoners rondom het toekomstige Julianapark, ontwikkelde samen met de gemeente een plan voor de realisatie van het Julianapark. Een park voor jong en oud en een ontmoetingsplaats voor de buurt.

Ziet u ook kansen? Heeft u ook een goed idee? Laat het ons weten!

Wat kan ik verwachten?

Wat is een omgevingsvisie?

In een omgevingsvisie is de toekomst van de gemeente vastgelegd voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving zoals wij die met elkaar willen hebben. Het gaat over thema’s zoals wonen, ruimtelijke ontwikkeling, duurzaamheid, economie, mobiliteit, sport en spel, bollenteelt, voorzieningen, natuur, recreatie en toerisme, cultuur erfgoed, bodem, milieu en water.

Wat is kenmerkend voor de Omgevingsvisie van Hillegom?

We maken een verbinding van het verleden – heden – naar de toekomst. Het rentmeesterschap van de Heer van Hillegom, Jan Six leeft voort in de omgevingsvisie.

Duurzaamheid komt overal terug in de Omgevingsvisie. Met de Omgevingsvisie willen we samen met u samen werken om een duurzame toekomst concreet maken.

De omgevingsvisie van Hillegom is verdeeld in 6 deelgebieden. Dit zijn:

  • Duurzame bloementuin
  • Hollandse weides
  • Historisch hart
  • Heerlijke woonplaats
  • Werkplaats Hillegom
  • Levendige linten

Per deelgebied is een koers voor dat gebied beschreven op basis van de belangrijkste kwaliteiten van het deelgebied. Per deelgebied wil de gemeente, samen met inwoners en ondernemers, ook doelen bereiken op het gebied van duurzaamheid. Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteiten van het deelgebied, maar ook aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving. Samen met inwoners en ondernemers kijkt de gemeente op welke wijze de gemeente in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal kan worden.

Wat kan ik met de Omgevingsvisie?

Met de Omgevingsvisie als kompas kunt u met een initiatief bijdragen aan de koers van een gebied en aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving. Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen over de Omgevingsvisie. Bel naar 140252 en vraag naar Sjoukje Eringa of mail naar omgevingsvisie@hillegom.nl.

Ik heb een idee dat past binnen de Omgevingsvisie. En nu?

Voordat je met een idee of initiatief naar de gemeente stapt is het belangrijk dat je omgeving en buurt het ook een goed idee of initiatief vindt. Neem daarna pas contact met ons op. Bel naar 14 0252 en vraag naar Sjoukje Eringa.

Waar kan ik de gehele Omgevingsvisie nalezen?

Je kunt de gehele Omgevingsvisie teruglezen: https://hillegom.nl/omgevingsvisie/.

Heeft de Omgevingsvisie met de Omgevingswet te maken?

Ja, de Omgevingsvisie is een instrument van de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking. Wil je meer weten? Ga naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht.

Zijn er voorbeelden in Hillegom waarbij de omgevingsvisie is gebruikt?

Er zijn verschillende voorbeelden te noemen. Een goed voorbeeld van een burgerinitiatief is het Julianapark. Ook gebruiken ontwikkelaars de Omgevingsvisie van Hillegom om bouwplannen te maken die passen bij de inhoud van de Omgevingsvisie. Denk hierbij aan gasloos, duurzaam en energiebesparend bouwen.

Wat doet de gemeente met de Omgevingsvisie?

De gemeente zet de Omgevingsvisie actief in om werk te maken van zaken die wij als gemeente, inwoners en ondernemers belangrijk vinden. De gemeente kijkt samen met u of een initiatief bijdraagt aan de koers van een deelgebied. Jaarlijks evalueren we de Omgevingsvisie en bekijken we of er ontwikkelingen zijn, die het rechtvaardigen om de Omgevingsvisie aan te passen.

Wie hebben de Omgevingsvisie gemaakt?

In een participatietraject hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties met elkaar meegedacht en een grote bijdrage geleverd voor een Omgevingsvisie voor de toekomst.

Contact

Bezoekadres gemeentehuis
Hoofdstraat 115
2181 EC Hillegom

Postadres
Postbus 32
2180 AA Hillegom

Bellen
14 0252

E-mail
gemeente@hillegom.nl